AKTUELLT

 • Motala Expo 10-11 mars

 • Bli medlem - Tillväxt Motala ekonomisk förening

 • Starta företag!

 • Kom till Motala Företagscenter med Coffice

AKTUELLT

 • Skolor och utbildning

 • Lediga jobb just nu

 • Se Motalabornas egna favoritbilder

 • Dagens Sjöstadstips!

VI REKOMMENDERAR

 • Fika på stan

 • Hitta ut i naturen

 • Göta kanal året runt

 • Borensberg, den lilla sjöstaden vid Göta kanal

 • Boka upplevelser & paket

 • Till Motala kommun
Sok

Motalas 10 punkter för en företagsmiljö i toppklass

I Motala är vårt mål att skapa en företagsmiljö i toppklass. För att nå dit har vi nu för andra året i rad tagit fram en konkret lista med förbättringsåtgärder. Det är ett arbete som gjorts i samverkan mellan Motala kommun och lokala företagare, med näringslivsbolaget Tillväxt Motala som arrangör. Arbetet med att bocka av de 10 punkterna kommer vara i fokus under hela 2016.

Klart! = klart   Under bearbetning = under bearbetning

Med utgångspunkt från uppsatt syfte, mål och teman har följande agenda för 2016 arbetats fram. Samtliga punkter är tematiserade efter tidigare uppsatta och definierade strategier.

Stärk attityderna till och öka förståelsen för företagande och entreprenörskap


 Under bearbetning  1. Minst 50 kommunala medarbetare och chefer med företagskontakter vidareutbildas i service och kundbemötande.

Under bearbetning  2. Implementera tydliga garantitider på samtliga myndighetsärenden som berör det lokala näringslivet. Dessa garantier fungerar som ”kundlöften” som ger en tydlig signal från kommunen att man strävar efter att erbjuda bästa tänkbara service.

Under bearbetning 3. Implementera en tydlig process på hur klagomål avseende service och bemötande ska hanteras inom Motala kommun. En servicegaranti inom området initieras som också ska beskriva agerandet vid återkommande klagomål avseende enskilda kontor och/eller medarbetare inom kommunen.

 Under bearbetning 4. Implementera och lyfta fram serviceförmåga och kundbemötande som viktiga egenskaper i rekryteringsprocessen av nya medarbetare som ska arbeta med företagskontakter.

 


 

Stimulera mötesplatser som främjar dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet

 

Under bearbetning  5. Varje år ska minst 100 företag besökas, och ständig dialog föras mellan näringslivsföreträdare och tjänstemän och förtroendevalda från Motala kommun.

 Under bearbetning  6. Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv med speciellt fokus på grundskolan. Utreda möjligheterna att återinföra PRAO ( näringslivsförlagd praktik) . Vidareutveckla UF-verksamheten och tillsammans med Tillväxt Motala planera för den regionala UF-mässan i Motala 2017.

 


 

Stimulera arbetsmarknad, entreprenörskap och företagande 

 

 Under bearbetning  7. Presentera förutsättningar för Motala kommuns reviderade policy för alternativa   driftsformer av kommunal verksamhet.

Under bearbetning 8. Sprida information om/utbilda kring samt stödja tillblivelsen av arbetsintegrerande    sociala    företag.  Detta skall kompletteras med en tydlig risk- och konsekvensanalys.

Under bearbetning 9. Aktivt informera och utbilda det lokala näringslivet om kommande offentliga   upphandlingar och vad kommunens ökade betoning på social hänsyn innebär.

Under bearbetning 10. Göra en kartläggning av företagens rekryteringsbehov på kort och lång sikt och aktivt medverka till att hitta en lösning på företagets kompetensförsörjningsbehov.

 

För rådgivning: http://www.nyforetagarcentrum.se/motala/Boka_radgivning_och_aktiviteter/
För seminarier: http://www.nyforetagarcentrum.se/motala/Seminarier_och_aktiviteter/

 


 

Punkternas historia

I maj 2013 startades arbetet med att sätta fokus på de viktigaste åtgärderna som det lokala näringslivet efterfrågar. Under namnet ”Mötesplats Motala” gick ett 50-tal politiker och tjänstemän i Motala kommun ut till lokala företag, laddade med frågor på ämnet och en påse bullar. Svaren på frågorna sammanställdes och utifrån dessa identifierades 20 förbättringspunkter att arbeta med för en stärkt företagsmiljö. Under 2014 och 2015 har arbetet fortsatt med nya förbättringspunkter i början av varje år. Det har sedan arbetats hårt utifrån dessa riktlinjer och flera av punkterna har kunnat bockas av.

Inför 2016 genomfördes ytterligare arbete för att identifiera nya förbättringspunkter. Detta för att ta ännu fler kliv mot en företagsmiljö i toppklass. Resultatet är dessa 10 nya konkreta punkter som grundar sig på Motalaföretagens behov.

 

För mer information:

Joakim Ljungvist
VD Tillväxt Motala AB
joakim.ljungqvist@tillvaxtmotala.se
0141 – 101 201

Camilla Egberth
Kommunstyrelsens ordförande
camilla.egberth@motala.se
0141 – 22 50 01

Evenemang

Se fler evenemang

Facebookvänner

Instagram

Motala nyhetsbrev

Innehållsansvarig: Joakim Ljungqvist. Webbredaktör: Jonathan Rosén
© 2017 Tillväxt Motala AB. All rights reserved.
Webbutveckling av Cludev

 

Svenska Publishing-Priset logganMotala.se är belönad med Svenska Publishingpriset 2013 samt Agda Digital 2014.