Antal gästnätter 2020 - Motala

Arkiv

Antal gästnätter 2020

En ritad bild på en dubbelsäng.

De sammanlagda gästnätterna för Motala kommun sjönk med 20% under 2020. 2019 hade Motala en ökning av antalet gästnätter så 2020 års siffror är trots pandemin högre än under 2018.

Motalas minskning (20%) kan jämföras med siffrorna för hela Sverige som hade en minskning med nästan 40%, för Östergötland registrerades en minskning på drygt 25%. Utländska gäster sjönk av förståeliga skäl med över 70% och av de som kom ligger Tyskland och Storbritannien i topp. Statistiken tas fram månadsvis av SCB på uppdrag av Tillväxtverket och gäller kommersiella boendeanläggningar. Statistiken bygger på att boendeanläggningarna rapporterar in kontinuerligt och korrekt till SCB. För att siffror för en enskild boendeform i en kommun ska vara tillgängliga skall även fem anläggningar av denna boendeform finnas i kommunen enligt SCB:s statistiksekretess.

Hemestertrend och Corona har fört med sig fler dagsbesök och färre övernattningar. Minskningen av logiintäkterna var högre än den relativa minskningen av antalet gästnätter. Det beror på att den genomsnittliga logiintäkten per gästnatt för hotell och vandrarhem minskade under 2020 jämfört med 2019.

Att siffrorna ändå inte visar ett större tapp beror på sommarens stora ”hemestrande”. Semestersvenskarna längtade ut och höll igång säsongen längre än vanligt, ända in i september, innan man valde att hålla sig hemma igen. Det kan också bero på att anläggningarna har blivit duktigare på att rapportera säger Pia Axelsson turism-och besöksnäringsutvecklare på Tillväxt Motala.

Under högsäsongen tangerar siffrorna de för 2019. Junisiffrorna har minskat till naturlig följd av ett inställt Vätternrundan men i september är de tom högre än föregående år.

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne