Mobil besöksservice i Motala, Östergötlands sjöstad

Arkiv

Stort fokus på att erbjuda besöksservice i världsklass

Omslag på tysk/engelsk folder

Välkommen till Östergötlands sjöstad i sommar! Under sommaren jobbar Motalas besöksservice tillsammans med våra 19 InfoPoints för att se till att våra besökare får bästa möjliga upplevelse när de besöker Motala.

Runt om på besökstäta platser och evenemang finns våra härliga sommarvärdar Wilma och Gunilla ute på den mobila turisminformationen, InfoPoint-cykeln, för att guida, inspirera och svara på frågor.

Besöksservice och InfoPoints ser gemensamt till att det är påfyllt med besöksinformation i samtliga ställ runt om i Motala. Turistiska produkter så som magasinet nedan, med syfte att guida och inspirera till att uppleva naturen, kulturen och äventyren i Motala, är sådant som hittas i informationsställen. Det klassiska Motalamagasinet finns förstås också på svenska.

Uppslag i tysk/eng folder för Motala, Östergötlands sjöstad Uppslag i tysk/eng folder för Motala, Östergötlands sjöstad

Uppslag i tysk/eng folder för Motala, Östergötlands sjöstadExempeluppslag ur den senaste upplagan av det tysk/engelska magasinet. Läs hela magasinet här.

Utvärdering av besökarens upplevelse av platsen

Förutom att prata med besökare på plats och att föra dialog i de digitala kanalerna samlas också information via anonyma enkäter. En besöksundersökning är framtagen på svenska och engelska och genomförs under sommaren av sommarvärdarna samt hos Tullkammaren som är förstärkt InfoPoint. Detta görs årligen, för att ständigt kunna utveckla och förbättra våra besökares upplevelse på plats i sjöstaden.

Har du frågor? Kontakta då gärna vår Besöksservice