Arkiv

Brist på pizzabagare i Motala

En leendes äldra man i kavaj sittandes framför en dator

Pizzabagare, pulverlackerare, elektriker, veterinärer är några av de yrken det råder stor brist på i Motala just nu. Näringslivets framtida utmaningar kommer med stor sannolikhet vara kompetensförsörjning. Att få rätt person på rätt plats är en allmänt känd framgångsfaktor. Men vad gör man om det inte finns ”rätt” personal att tillgå?

I projektet Jobbanalysen 2.0 en kartläggning av det lokala kompetensförsörjningsbehovet bland företag med en till fyra anställda framgår tydligt att behovet av personal är stort. I alla branscher. Projektledare Kenneth Johansson:

-I den senaste högkonjunkturen var materialtillgången den bristande faktorn. Nu är det kompetensförsörjning som är den svaga länken och hotet mot en fortsatt stark tillväxt.

Efter flera år med högkonjunktur märks kompetensbristen allt tydligare. Många företag vittnar om svårigheterna med att få tag i rätt personal pga bristande utbildning eller erfarenhet. I fler branscher har man tvingats sänka kraven och utbildar på plats med praktik, kortare utbildningsinsatser, snabbspår för nyanlända.

-Det har faktiskt varit en räddning att det har kommit så många nyanlända som täckt upp bristen i vissa yrken, säger Kenneth och fortsätter:

-Några exempel på yrken det råder stor brist på just nu är: pulverlackerare, personlig assistent, lokalvårdare, pizzabagare. Gällande yrken som kräver gymnasieutbildning råder det brist på bla: fordonsmekaniker, byggsektorn, bussförare. Yrken med högskoleutbildning där bristen är stor just nu: programmerare, konstruktörer, veterinärer.

Jobbanalysen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxt Motala AB, Arbetsförmedlingen och Motala kommun som har pågått sedan 2016. Hittills har 400 företag blivit tillfrågade gällande vilket kompetensbehov man har på ett resp fem års sikt. Resultatet gås sedan igenom gemensamt för att kunna anpassa utbildningar och arbetsmarknadsinsatser efter vad potentiella arbetsgivare efterfrågar.
Så vad ska man utbilda sig till för att garantera en framtida anställning?

-Det är brist på i stort sett alla yrken på olika utbildningsnivåer. Man kan säga att det är arbetstagarens marknad just nu avslutar Kenneth.

För att få hela listan på bristande kompetensområden kontakta Kenneth Johansson, Tillväxt Motala AB på:
Mail: kenneth.johansson@tillvaxtmotala.se
Telefon: +46 073 – 5339398