Entreprenöriellt och hållbart lärande - Företagarfrukost i Motala

Arkiv

Entreprenöriellt och hållbart lärande

Framtidsfrön gästade Coffice

Torsdagens drop in frukost på Coffice gästades vi av Daniel Johansson och Anette Tilly från Framtidsfrön, en ideell organisation som arbetar med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela grundskolan. Sedan 2002 arbetar vi med att stötta skolan i sitt uppdrag att bejaka och utveckla barns inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet.

Framtidsfrön utbildar 5000 elever i Östergötland i arbetsmarknadskunskap – varje år.
Tyngdpunkten i ligger på högstadieelever, men även gymnasiet och lägre årskullar får besök av organisationen. Syftet med besöken, förutom att ge inspiration till elever och pedagoger, att fortbilda befintliga pedagoger i entreprenöriellt lärande.

Vad föder entreprenöriell kraft?

Mod, att arbeta med medarbetarskap, jobba med omvärlden och bejaka kreativitet menar Framtidsfröns Daniel Johansson, vara de nycklar som man arbetar med, och som visat sig vara starka framgångsfaktorer.

Under morgonen berättade Daniel och Anette också om de skarpa projekt, Make a difference, som man arbetar med. Varje uppdrag i Make a difference utgår från ett verkligt problem hos företagen och organisationerna där de själva ännu inte hittat någon lösning.

Vi utbildar i att använda skarpa projekt i klassrummen och att matcha detta med läromålen, för att uppnå de synergieffekter som finns att vinna, menar Daniel.

Varje uppdrag består av en uppdragssida för elever och en lärarsida med tips och råd samt kopplingar till läroplanen för grundskolan (LGR11). Uppdrag är byggda så de går att arbeta med i såväl hel- som halvklass eller i mindre grupper om det funkar bättre för eleverna.

Vad kan du som företagare bidra med? Framtidsfrön pratar gärna om hur ditt företag kan lämna uppdrag till organisationen, eller hur du på annat sätt kan stötta.

Drop in-frukosten på Coffice bjöd som vanligt på god frukost och trevliga samtal.


Här hittar du alla våra näringslivsevenemang.