Ökad förståelse leder till förbättrat företagsklimat - Motala

Ökad förståelse leder till förbättrat företagsklimat

Bild

En av nycklarna till ett förbättrat företagsklimat är tillgänglighet och förståelse mellan kommun och näringsliv. Det är bakgrunden till att Tillväxt Motala i höst satsar på en utbildningsserie kopplat till kommunens myndighetsutövning.

Syftet med initiativet är att ge ökad förståelse och kunskap i hur kommunen arbetar med fokus på de mest frekventa frågor som brukar uppstå. Att minska tiden från idé till förverkligande. Vi tror att de som verkligen kan ha nytta av att delta är företagare som vill starta eller utveckla sin verksamhet.

Detta är ett utdrag ur en artikel publicerad på vår nyhetssida.

Läs artikeln i sin helhet här.