Företagsklimat i fokus för kommunens chefer - Motala

Företagsklimat i fokus för kommunens chefer

Bild

Att Motalas företagare får en positiv upplevelse i sin kontakt med kommunen är inte en fråga bara för Tillväxt Motala eller näringslivsstrateger. Därför stod företagsklimatet i fokus på Motala kommuns ledardag.

Alla kommunens chefer träffades under fredagsförmiddagen för att få en dragning om hur Motala kommun ska förbättra företagsklimatet.
– Det är en jätteviktig fråga för kommunen, och något vi jobbar intensivt med just nu tillsammans med Tillväxt Motala. Att vi har en dragning för alla chefer beror på att vi vill trycka på vikten av att få ut budskapet i alla verksamheter. Att vi bemöter medborgare och företag på ett bra sätt ska genomsyra hela vår organisation, säger Anders Bengtson, näringslivsstrateg.

Förståelse och dialog
Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt näringsliv, berättade om den ranking som hennes organisation årligen tar fram. Motala har historiskt inte legat särskilt bra till på den listan och Sofia Sjöström gav exempel på vad kommunen kan jobba med för att förbättra sin position.
Det handlar exempelvis om att visa förståelse för företagares situation och ha en bättre dialog.
– Många företagare lägger ner otroligt mycket tid och energi – och pengar – på sitt företag. Om de då känner att de inte får det där tillståndet som de behöver, eller det bemötandet som de förväntar sig, då är det ganska lätt att bli irriterad, säger Sofia Sjöström.
Hon gav exempel från andra kommuner som klättrat i företagsrankingen. De har gemensamt att de satt tydliga mål och jobbat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet. Det arbetet pågår i Motala just nu.

Helhetsintrycket viktigt
En resurs som Motala har är stöd av Ulrika Riseby från Great Consulting. Hon föreläste under ledardagen bland annat om vikten av gott bemötande i alla situationer. Frågan om företagsklimat berör alltså alla förvaltningar, även de som inte har direktkontakt med företagare i rollen som just företagare.
– Men de kommer ju i kontakt med kommunen i många olika roller. De kanske även är föräldrar till barn i skolan, anhöriga till äldre på demensboenden och engagerade i föreningslivet.
Det är helhetsbilden av bemötandet som avspeglar sig i det intryck som företagarna har av kommunens företagsklimat.
– Det är viktigt att prata med dem man är till för, för att ta reda på vad de behöver. Hjälpa dem att göra rätt från början, för de allra flesta människor vill göra rätt, säger Ulrika Riseby