Jobbanalysen har kartlagt kompetensbehovet - Samverkansprojekt i Motala

Jobbanalysen har kartlagt kompetensbehovet

Bild

Det stora samverkansprojektet Jobbanalysen med syfte att kartlägga kompetensbehovet i Motala är nu färdigställt. Med insikter från över sjuhundra företag har Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala kunna sätta ord på såväl nuläge som framtid.

Jobbanalysen är ett unikt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala, som påbörjades 1 september 2016 och färdigställs 30 juni i år. Syftet med projektet är att kartlägga de kompetensbehov som finns i Motala på 1-5 år.  Totalt har 700 företag intervjuats, varav 120 av dessa besökts. Därutöver har projektet deltagit i de flesta arenor där det lokala näringslivet möts, som exempelvis de branschråd som drivs av Tillväxt Motala AB, företagsfrukostar och hearings.

Högkonjuktur orsak till personalbrist

Den högkonjunktur som vi befunnit oss i de senaste åren har gjort att möjligheterna att hitta erfaren personal som kan anställas omgående inte finns tillgänglig på samma sätt som tidigare, och det råder därför stor personalbrist inom de flesta branscher. Att många svenska arbetsgivare saknar utbildad personal är för många ingen nyhet. Visserligen har rörligheten mellan arbetsplatser ökat, men den räcker inte till utefter den efterfrågan som finns. Kenneth Johansson, har jobbat med Jobbanalysen under den senare perioden av projektet.

Många företag säger att man inte rekryterar aktivt längre då det tar så mycket tid om man vill hitta någon med den erfarenhet som kan krävas. Företagen menar att de i många fall istället för vänta på att det dyker det upp någon med erfarenhet, och att de då anställer denne direkt, fortsätter Kenneth.

Detta är ett utdrag ur en artikel publicerad på vår nyhetssida.

Läs artikeln i sin helhet här.