Nyhetsbrev som lyfter framstegen - Motala

Nyhetsbrev som lyfter framstegen

Bild

Nu lanseras ett nyhetsbrev ”Framsteg: för ett bättre företagsklimat” som lyfter ett urval av de insatser som genomförs för att nå målen i den satta åtgärdsplanen. Under hösten 2017 intensifierades arbetet med att förbättra det lokala näringslivsklimatet, med fokus på bland annat utvecklad service, bättre bemötande och ökad tillgänglighet.

Läs nyhetsbrevet här