Paus för Coffice drop in-frukostar - Motala

Paus för Coffice drop in-frukostar

Bild

Tillväxt Motalas drop in-frukostar på Coffice på torsdagar tar en paus i vår. Anledningen är dels att man väljer att lägga krafterna på nya projekt dels vikande intresse.

Coffice, Motalas mest flexibla arbetsplats, är en del av Motala företagscenter. I byggnaden finns direkt kontakt med NyföretagarCentrum, Företagarna Motala & Vadstena, Linköpings universitet samt näringslivsbolaget Tillväxt Motala. På de näringslivsevenemang som arrangeras i lokalerna ansluter såväl studenter och egenföretagare som större företag och organisationer.

Vi vet att mötesplatser för företagare och kommunens tjänstemän och politiker är en mycket viktig del i arbetet för ett förbättrat företagsklimat men vi måste samtidigt hänga med i samtiden. Just nu är inte våra torsdagsfrukostar det som efterfrågas, kanske vi ska ha träffar kvällstid eller på eftermiddagar istället, för innehållet är riktigt bra, säger Tillväxt Motalas projektledare Johanna Sjögren.

Höstens program har fokuserat på en utbildningsserie i kommunens myndighetsutövande. Syftet har varit att få ökad förståelse mellan kommunens utövande och näringslivets förutsättningar. Föreläsningar har gjorts i följande ämnen:

  • Miljö, hälsoskydd och livsmedel
  • Räddningstjänsten: brandskydd, utrymningsvägar, brandfarliga ämnen med mera.
  • Vård och omsorg: kommunens förhållande till privata utförare.
  • Alkoholhandläggning
  • Upphandling
  • Planprocessen
  • Bygglov
  • Vatten och avlopp
  • Markupplåtelse

 

Vid varje utbildningstillfälle har ansvariga tjänstemän, på ett pedagogiskt sätt beskrivit vilka lagar man har att förhålla sig till. Man har även lyft de mest frekventa frågor man får från företagare. Nu återstår att se i vilken form detta återkommer.

Fokus på kreditförsörjning på Coffice drop in frukost

Fokus på kreditförsörjning på Coffice drop in-frukost, med representanter från Almi och Swedbank.

Sjöstadsmorgon är dock mer populärt än någonsin. Sjöstadsmorgon är de återkommande frukostmöten som arrangeras av Tillväxt Motala men som förläggs ute hos företagare eller i externa lokaler ofta med gästföreläsare. Under 2019 arrangerades sju stycken med olika teman, bland annat den årliga politikerutfrågningen, vårig Sjöstadsmorgon med besöksnäringsfokus och ett lite mer innovativ morgon än vanligt med fokus på smarta hem.

Vi är många som tycker om att ta del av företagsresor, att lära och inte minst inspireras av andra företagare i vår kommun är ett mycket tilltalande koncept vilket det stora deltagarantalet vittnar om.

Den 31 januari gästar Sjöstadsmorgon Kommunhuset och då får man ta del av allt positivt som näringslivet och kommunens kraftansträngning genererar.