Positiv utveckling av Motalas företagsklimat - Motala

Positiv utveckling av Motalas företagsklimat

Bild

I dag publicerade organisationen Svenskt näringsliv resultatet från sin årliga enkätundersökning ”Företagsklimatet”. En undersökning där man ber företag att belysa hur de upplever att det är att driva företag i den kommun de verkar. Motalas resultat uppvisar en positiv utveckling, går framåt i 11 av 15 områden och uppvisar en mycket hög svarsfrekvens. 

Det sammanfattande omdöme från Motalas företagare går från 2.9 till 3.1, och Motala kommun förbättrar sitt betyg på 11 av 15 punkter.
Starkast utveckling ger de svarande företagen i områdena ”Service till företag” och ”upphandling”.

Det är glädjande att företagen i Motala upplever att företagsklimatet har förbättrats på så många punkter och att många är nöjda med den service som de får från Motala kommun, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan förra hösten har Motala kommun tillsammans med Tillväxt Motala och dess 360 medlemsföretag arbetat extra intensivt med frågan om det lokala företagsklimatet. Bland annat har Tillväxt Motalas tio branschråd använts för att analysera läget noggrant och under starten av 2018 lanserades en gemensam åtgärdslista inom fem områden med syfte att förbättra företagsklimatet (du ser den här i anslutning till denna text).

Det här är ett långsiktigt arbete. Men nu ökar vi takten och kommer att satsa bland annat på en serviceutbildning för chefer, nyckelpersoner och andra medarbetare i kommunen som har mycket företagskontakter. Det är för att öka kunskapen om det lokala näringslivet och förståelsen för företagares villkor, säger Camilla Egberth.

Av de totalt 15 punkterna i enkäten går Motala alltså framåt i 11, backar i 2 och ligger still i 2. Det är trots den positiva utvecklingen dock en bit kvar till rikssnitt i de flesta av enkätens frågor. Enbart inom områdena Tele- och IT-nät samt Vägnät, tåg och flyg presterar Motala bättre än riket. Dagens resultat uppvisar däremot att Motalas svarfrekvens ligger en bra bit över rikets snitt och klart högst i Östergötland. 57% i svarsfrekvens att jämföra med rikssnittet på 49%.

Viktigt enligt Tillväxt Motala:

Det är glädjande att se att enkätsvaren bekräftar en positiv utveckling, då detta är en högst viktig fråga för oss och våra medlemmar. Den höga svarsfrekvensen är ett kvitto på att Motalas företagare engagerar sig i frågan och att företagsklimatet finns på dagordningen i näringslivet, liksom hos Motala kommun. Det ger fina förutsättningar fortsatt fint samarbete. Och det behövs, vi har mycket kvar att arbeta med, det är också tydligt i dagens resultat, summerar Åsa Fredell, företagsansvarig på Tillväxt Motala AB.

Svenskt näringslivs enkätundersökning är en del i den ranking som organisationen presenterar under hösten.

Se hela resultatet här: http://www.foretagsklimat.se/

Läs mer om dagens resultat på Motala kommusn webbsida.