Utbildningar ska lyfta företagsklimatet - Motala

Utbildningar ska lyfta företagsklimatet

Bild

Kommunanställda går utbildningar som ett led i att lyfta det lokala företagsklimatet.

Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Där är Motala kommuns målsättning är tydlig. Ett led i arbetet är utbildningar för chefer och medarbetare.

Förra året gick omkring 300 chefer och nyckelpersoner inom kommunen en grundutbildning för att stärka Motalas företagsklimat. I utbildningen ingår näringslivskunskap, kommunikation samt bemötande och tillgänglighet.

I april i år kördes samma utbildning  för nya medarbetare och chefer – totalt 40 deltagare.  En viktig del av utbildningen är att visa hur de lokala företagen uppfattar kommunens verksamhet. Genom filmade intervjuer får deltagarna inblick i vad företagen tycker är viktigt.

Utbildning för företagare

Ett viktigt inslag i utbildningarna är att fånga upp  chefernas och medarbetarnas synpunkter om förbättringsområden och föra det vidare till kommunens ledning. Vi dokumenterar utbildningarna och får ett bra underlag för fortsatt utveckling av företagsklimatet, säger utvecklingschef Jan Holmberg.


Detta är ett utdrag från en artikel publicerad på Motala.se
Läs artikeln i sin helhet här