Arkiv

Gästnätter i Motala sommaren 2019

gastnatter

Antal gästnätter i Motala sommaren 2019 ökade med 4071, vilket motsvarar 7%, jämfört med samma period förra året. Den stora ökningen syns bland utländska besökare som har ökat med 25%.

Juli månad var den månaden som står för den största förändringen, där ökade de sammanlagda gästnätterna med drygt 10%. Hotell är den vanligaste boendetypen, följt av camping, vandrarhem och stugby. I augusti kunde man dock se en minskning av hotellövernattningar och en ökning på camping.

Tyskland fortsätter toppa statistiken

I Motala är det Tyskland i topp bland utländska besökare följt av Österrike och Norge. I Östergötland är de största utländska marknaderna Tyskland, Finland och Danmark. Att Tyskland är största utländska marknad i området och har varit det i över tio år har säkert många förklaringar, där det tyska intresset för Göta kanal är en.

I riket i stort ökade svenska besökare med 7% och utländska besökare med drygt 2%. Tyskland blev i år den största utlandsmarknaden för Sverige, där Norge varit i topp de senaste 10 åren.

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.