Hemesterfirade hittade till Motala - Motala

Arkiv

Hemesterfirade hittade till Motala

Slussning Borenshult 2

Efter 2019 års sommar med rekordsiffror gällande antalet gästnätter syns nu att pandemin har påverkat årets siffror för sommaren 2020 rejält.

När statistiken för sommarmånaderna 2020 har sammanställts kan man se att de sammanlagda gästnätterna har minskat med 20% jämfört med samma period 2019. Under den senare delen av juni, när reserestriktionerna lättade, började gästnätterna gå upp i Motala och även i resten av Sverige. Motala har märkt av hemesterfirare, både från grannkommuner och mer långväga besökare. Svenska gästnätter minskade med 3,8% och de utländska besökarna som av förklarliga skäl varit väldigt få har gett ett tapp på 81%.

Hotellen har haft fler gästnätter 2020 under juli och augusti än förra året och siffrorna för camping var högre i augusti år än vad den har varit på flera år. Avsaknaden av evenemang har haft stor betydelse för antalet gästnätter, där bland annat Vätternrundans frånvaro påverkat siffrorna rejält för juni, både gällande gästnätter och övriga besökare. Pia Axelsson Turism- och besöksnäringsutvecklare på Tillväxt Motala:

Efter en riktigt jobbig vår ser statistiken för gästnätter betydligt bättre ut än vad de flesta hade förväntat sig. Årets sommarsiffror är jämförbara med siffrorna för 2018, de är till och med nästan 8% högre. Utomhusaktiviteter har stått högt upp på önskelistan hos besökare och det är lätt att vara ute i Motala. I år har vi verkligen känt av att vi är en Göta kanalkommun, det har varit mycket fokus på kanalen och allt som hör till som t. ex att se slussning, vandra och cykla. Något som i sin tur genererar intäkter till våra näringsidkare.

 

Statistiken för gästnätter är en del av Sveriges officiella statistik och tas fram av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Statistiken är för kommersiella boendeanläggningar som hotell, stugby, vandrarhem, vandrarhem och camping.