Nominera till Årets Motalaföretag 2021! - Motala

Arkiv

Nominera till Årets Motalaföretag 2021!

Årets Motalaföretag

Stiftarna till utmärkelsen har nu startat upp arbetet med att utse Årets Motalaföretag 2021.
Kriterierna för utmärkelsen är följande:
Utmärkelsen delas ut till det företag som genom egna insatser bäst befrämjat sitt eget såväl som andra företags utveckling och därmed även Motala kommuns utveckling.
Förutsättningen för att få utmärkelsen uppfylles genom att man:

• Utvecklat verksamheten på påtagligt sätt
• Givit en idé eller verksamhetsförändring en framgångsrik lansering
• Uppfyller gällande krav och är i framkant vad gäller hållbarhets-, kvalitets- och jämställdhetstänkande
• På annat sätt befrämjat näringslivets utveckling i Motala kommun

Instiftarna representeras av:
Anneli Almérus Motala kommun, Anders Svensk Danske Bank, Marie Bergmar Swedbank samt Christina Gyberg Företagarna i Motala & Vadstena

Utmärkelsen består dels av en replik av Baltzar von Platen-statyn på Stora Torget i Motala, som skall återknyta till skapandet av den första verkstadsindustrin i Sverige och den betydelse von Platen haft för Motalas tillblivelse, dels ett rese/utbildningsstipendium på 20.000 kronor att användas
på sätt, som företaget önskar.

Sista nomineringsdag är 15/1 2021 och förslag mailas till:
marie.cleve@motala.se