Huvudmeny

Arkiv

Stort intresse för ny citysamverkan i Motala

Engagemanget under gårdagskvällens Kick-off för Motalas nya handelsgrupp var större än på många år. Över 50 butiker representerades av 80 butikschefer och ägare när Tillväxt Motala AB kallade till startmöte.

De senaste 20 åren har centrumhandeln organiserats i Föreningen Motala Centrum via trepartssamverkan mellan Fastighetsägare, handlare och Motala kommun. Under början av 2017 har föreningen på medlemmarnas önskemål avvecklat verksamheten. Samtidigt påbörjades arbetet med att bygga upp en ersättande lösning där ett nytt, stort och mer verksamhetsnära engagemang kan tas om hand.

Den nya handelsgruppen bildas inom ramen för näringslivsbolaget Tillväxt Motala som sedan innan driver liknande nätverk inom flera branscher och intresseområden, exempelvis handelsnätverket Bråstorp Family shopping.
Engagemanget för den nya – och mer renodlade handelsgruppen lät inte vänta på sig.

– Vi är otroligt glada över det stora engagemang som handlare och caféägare visar, det finns många drivna och duktiga handlare som ser stor nytta i att samarbete och på så sätt öka attraktionskraften för centrum, berättar Margareta Hagman, projektledare på Tillväxt Motala AB.

Under Kick-offen hölls en workshop där deltagarna ombads lyfta fram och prioritera de aktiviteter och insatser som man tror är mest aktuella att satsa på för handelns utveckling i centrum.

– Vårt fokus nu ligger på att identifiera vilka insatser som på bästa sätt bidrar till att stötta handlarna och caféer i deras verksamhet. Hur vi kan stimulera trafik till butik och skapa attraktionskraft i city. Det kan handla om allt från evenemang och andra marknadsföringsinsatser till gemensamt engagemang i olika frågor rörande tillgänglighet och flöden i stan. Det viktigaste är att vi kan hitta insatser som ger nytta för butiker och caféer i city, förklarar Margareta Hagman.

– Oerhört kul med ett så stort engagemang och vi är övertygade om att detta är helt rätt sätt för att fortsätta utveckla handeln i Motala centrum, vi ser verkligen fram emot ett fortsatt bra samarbete med våra kollegor i stan i denna nya form, kommenterar Peter Lindholm, ägare av Team Sportia i Motala.

Tillsammans med ett, under Tillväxt Motala, nystartat nätverk för krögare och den nu separata gruppen för Fastighetsägare kommer en övergripande styrgrupp för Motala centrum att skapas tillsammans med representation från Motala kommun.

Handel_KO_2    Handel_KO_3    Handel_KO_4

För mer information:
Margareta Hagman, Tillväxt Motala AB
0141-101 204
070-28 98 796