Arkiv

Vad innebär en Lalandiaetablering för Motala och regionen?

21105733_1564188393623915_7637046268105836752_n

Den frågan fick idag ett svar när HUI – Handelns utvecklingsinstitut offentliggjorde sin rapport som Motala kommun beställt. Det blev en trevlig presentation där Per Andersson inledde med:

-Det är bara att säga grattis till Motala, det här är att jämföra med en IKEA-etablering som är varje kommuns stora dröm.

Idag har Motala 90 000 gästnätter, Lalandia räknar med 500 000 övernattningar per år där Motala kommun kommer öka med 50 000 nätter per år.

Antalet turister beräknas öka med 320 000 per år och antalet arbetstillfällen med 340 årsverken framförallt riktat mot unga. Till detta tillkommer ökade skatteintäkter.

Ev ytterligare nyetableringar har inte tagits med i den här rapporten.

Läs rapporten här >>