Arkiv

Vatten för alla

Världsvattendagen med tema "Vatten för alla"

Idag är det världsvattendagen. En dag som syftar till att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Årets tema; Leaving no one behind, lyfter vikten av vatten som en mänsklig rättighet. Vatten för alla, helt enkelt. 

I Motala är vi lite extra tacksamma för den närhet till vatten som vi dagligen får njuta av. Det är inte för intet Motala är Östergötlands sjöstad. Här finns cirka 170 sjöar som är en hektar eller större, och en stor mängd vattendrag. Vattnet är en livsviktig resurs för både människan och för djur- och växtlivet och används som dricksvatten, till bevattning, bad- och båtliv, rekreation och mycket mera.

Paddlar på blankt vatten

Det livsviktiga vattnet

Världsvattendagen inträffar årligen den 22 mars med målet att lyfta vattenfrågor i alla dess former, på initiativ av FNs generalförsamling, som sedan år 1992 har belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen, och sedan starten år 2006 har stort intresse visats för evenemanget bland svenska skolklasser. Årets tema; ”Leaving no one behind” fokuserar på vatten som en mänsklig rättighet.

Världsvattendagen med tema "Vatten för alla"

Vatten som mänsklig rättighet

Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt  till hållbarhetsmål 6 (SDG 6) som är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030. Fortfarande lever miljarder människor utan säkert vatten – i hushåll, skolor, arbetsplatser och fabriker. Marginaliserade grupper; kvinnor, barn, flyktingar, ursprungsbefolkningar, funktionshindrade och många andra, blir ofta förbisedda och utsatta för diskriminering vid försök att komma åt det livsnödvändiga vattnet.

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Vill du läsa mer om Världsvattendagen kan du göra det här.